Main menu

Kako bi na području općine Sapna bar djelimično bio riješen problem adekvatne zaštite od požara, prije nešto više od godinu dana osnovano je Dobrovoljno vatrogasno društvo Sapna. U saradnji sa službom civilne zaštite općine Sapna u prethodnom periodu izvršena je nabavka nekih od najosnovnijih materijalnih sredstava za protivpožarnu zaštitu, spašavanje ljudi i dobara, te se pristupilo formiranju Dobrovoljne vatrogasne jedinice Sapna.
U saradnji sa Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Tuzla, danas je počela intezivna obuka pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih jedinica Sapna i Teočak koja će trajati narednih 40 dana. Teoretski dio obuke vršit će se u sali za sjednice Općinskog vijeća Sapna dok će praktični dio obuke biti obavljen u Teočaku. Nakon obuke polaznici će polagati stručni ispit koji će obuhvatati šest oblasti protivpožarne zaštite, spašavanja ljudi i dobara a nakon dobijanja neophodnih certifikata i zvanično će postati dio sastava dobrovoljnih vatrogasnih jedinica.
Sredstva za obuku i polaganje stručnih ispita obezbjedila je Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzlanskog kantona.
 
  

Vrijeme u Sapni

Scattered Showers

13.89°C

Sapna