Main menu

U Sapni su počeli radovi na projektu regulacije korita rijeke Sapne na dijelu vodotoka od centralnog dijela općine Sapna do mosta u MZ Sapna, a čije dužina iznosi oko 800 metara. 
Radove čija vrijednost iznosi oko milion konvertibilnih maraka izvodi građevinsko preduzeće Roading d.o.o. Gračanica, a projekat se implementira putem Delegacije Europske unije u BiH uz finansijsku podršku IPA II programa.
Općina Sapna je ovaj projekat kandidovala većim nivoima vlasti, koji su u saradnji sa međunarodnim fondovima i organizacijama obezbjedili sredstva za njegovu realizaciju.
U dosada realizovanim projektima izvršena je regulacija dijela korita rijeke Sapne u dužini od oko 750 metara a realizacijom ovog projekta još jedan dio korita, koji prolazi kroz teritoriju općine Sapna biće uređen, čime će izlijevanja rijeke Sapne u centralnom dijelu naše općine biti svedeno na najmanju mogućnost.
Rok za završetak radova na ovom i još nekoliko sličnih projekata širom Bosne i Hercegovine, koji se implementiraju putem Delegacije Europske unije i IPA II programa, iznosi godinu dana ali se očekuje da će radovi u Sapni biti okončani do kraja ljeta.
Prilog: video