Main menu

U skladu sa članom 3. Memoranduma o saradnji za realizaciju projekta „Obrazovanje po mjeri djeteta - BiH na putu ka EU“ i nadležnostima u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja, načelnik općine Sapna Zudin Mahmutović, potpisao je ugovore o privremenim i povremenim poslovima sa pet profesora razredne nastave, za odgajatelje djece koja su u godini prije polaska u školu. 
Program predškolskog odgoja i obrazovanja će trajati ukupno 150 sati, počev od 01. aprila do 15. juna 2019. godine.
Za predškolski odgoj i obrazovanje u Centralnoj školi, te u područnim školama u Nezuku, Međeđi, Sapni i Vitinici upisano je ukupno 71 učenik.