Main menu

Tokom ove sedmice u Sapni je realizovan projekat „Dijaspora za razvoj“ u okviru kojeg je upriličena posjeta nekolicini institucija na području naše općine a u općinskoj sali za sjednice održana je i radionica pod nazivom „Dizajn života“ posvećena ženama. 
Projekat „Dijaspora za razvoj“ D4D implementira se uz pomoć Ministarstva za ljudska prava i izbojeglice BiH i Vlade Švicarske u partnerstvu sa UNDP-om, IOM-om i Općinom Sapna.
Cilj aktivnosti je podsticanje i edukacija žena za rad na rukovodećim mjestima i u politici te sticanje samopouzdanja, dizajniranje porodičnog i profesionalnog života žena kao i kumunikacijskih vještina, istakla je moderator projekta Željka Šećerbegović.