Main menu

Ispred rezevoara vode na lokalitetu „Berizovača“, u toku su završni radovi izgradnje taložnika i gravitacionog brzog filtera čiji je cilj otklanjanje problema mutnoće vode za naselje Vitinica. 
Radove, čija vrijednost iznosi 78.601,85 KM, izvodi sapanjsko preduzeća ADSA d.o.o. Sapna a sredstva za realizaciju ovog projekta obezbijeđena su iz budžeta Tuzlanskog kantona, odnosno iz Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2018. godini, koji realizuje Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu TK.
Završetkom projekata u potpunosti će biti riješen dugogodišnji problem zamućivanja vode u vodovodnom sistemu naselja Vitinica.
Kako bi se uvjerio u dinamiku i kvalitet radova gradilište je u petak obišao i općinski načelnik Zudin Mahmutović sa pomoćnicima. 
 
Prilog: video