Main menu

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma i prihvaćene ponude izvođača, u petak je u kabinetu općinskog načelnika potpisan Ugovor o izvođenju radova na održavanju Gradskog fudbalskog stadiona.
Ugovor je u ime općine Sapna potpisao općinski načelnik Zudin Mahmutović te Samir Smajlović direktor Javnog komunalnog preduzeća „Sapna“ d.o.o. Sapna u ime izvođača radova.
Ugovorena cijena sa PDV-om iznosi 6.998,94 KM a radovi na održavanju gradskog stadiona će se vršiti do kraja 2019. godine po ukazanim potrebama.
 
 

Vrijeme u Sapni

Scattered Showers

13.89°C

Sapna