Main menu

U prostorijama Ureda za koordinaciju projekata (PCU) u Sarajevu, jučer je potpisan Ugovor o rekonstrukciji puta Kobilići - Međeđa. Ugovor su u ime investitora potpisali Halil Omanović, direktor Ureda za koordinaciju projekata (PCU) i Zudin Mahmutović, načelnik Općine Sapna, te u ime izvođača radova Abdulkadir Mulaosmanović, zastupnik građevinskog preduzeća Izgradnja d.o.o. Teočak.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 273.997,04 KM od kojih će Ured za koordinaciju projekata (PCU) obezbjediti 175.000,00 KM a Općina Sapna se obavezala obezbijediti preostalih 98.997,04 KM.

Federalno ministarstvo raseljenih lica i izbjeglica, za sufinansiranje ovog projekta, Općini Sapna je već odobrilo sredstva u iznosu od 50.000,00 KM, tako da će Općina Sapna iz svog budžeta izdvojiti preostalih 48.997,04 KM.

Ovo je treći ugovoreni projekat koji se realizuje na prostoru općine Sapna a uz pomoć Ureda za koordinaciju projekata (PCU) koji djeluje pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. U skadu sa potpisanim Memorandumom o razumjevanju između Općine Sapna i Ureda za koordinaciju projekata (PCU) a koji se odnose na projekte ruralne infrastrukture, već je realizovan projekat izgradnje kanalizacionog kolektora sanitarno-fekalnih voda u naselju Podgajnica te projekat rekonstrukcije vodovodnog sistema za naselja Vitinica i Goduš, odnosno vodozahvata Orlovski potok.

Realizacijom ovog projekta konačno će u potpunosti biti izvršena rekonstrukcija puta, koji je nakon završetka agresije na BiH pa sve do izgradnje regionalnog puta Kalesija - Sapna bio jedina veza sa Tuzlom i ostatkom BiH i koji je zbog opterećenja u godinama obnove ratom uništenih objekata gotovo u potpunosti devastiran.

Početak radova na ovom projektu očekuje se uskoro.

Vrijeme u Sapni

Partly Cloudy

18.89°C

Sapna