Main menu

Nakon što su krajem prošle godine okončani radovi sanacije klizišta i rekonstrukcije jednog dijela dionice lokalnog puta Kobilići – Međeđa, ovih dana se intenzivno izvode radovi rekonstrukcije i asfaltiranja preostale trase u dužini od oko 1,5 km.
Sve do potpune izgradnje regionalnog puta Kalesija – Sapna, put Kobilići – Međeđa bio je jedina komunikacijska veza između Sapne i središta kantona, preko kojeg su prevezene velike količine građevinskog i drugog materijala neophodnog za poslijeratnu obnovu infrastrukturalnih objekata.
U tih nekoliko godina aktivnog korištenja, put je gotovo u potpunosti uništen a njegova rekonstrukcija konačno je dočekana.
Sredstva za realizaciju prve faze projekta, koji je završen prošle godine u iznosu od 51.364,29 KM obezbijeđena su putem Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a sredstva za rekonstrukciju i asfaltiranje preostale dionice, u ukupnom iznosu od 273.997,04 KM obezbijeđena su u skladu sa potpisanim Memorandumom o razumijevanju između Općine Sapna i Ureda za koordinaciju projekata (PCU), koji djeluje pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
U skladu sa navedenim Memorandumom, Općina Sapna realizaciju ovog projekta finansira sa 98.997,04 KM a PCU – Ured za koordinaciju projekata sa 175.000,00 KM.
Općinski načelnik Zudin Mahmutović danas je obišao gradilište kako bi se uvjerio u intenzitet radova čiji završetak se očekuje tokom ove sedmice a radove izvodi građevinsko preduzeće Izgradnja d.o.o. Teočak.
    
    
Prilog: video