Main menu

Danas je u sali za sjednice održana 19. redovna sjednica Općinskog vijeća Sapna. Dnevnim redom sjednice planirano je 15 tačaka od kojih su najznačajnije bile one koje se tiču budžeta Općine Sapna.
Vijećnici su u okviru razmatranja prve tačke dnevnog reda donijeli Odluku o usvajanju izvještaja o izvršenju budžeta Općine Sapna za period od 01.01.2019. godine do 30.06.2019. godine. Općinski načelnik Zudin Mahmutović, obrazlažući ovu odluku, kazao je da je plan prihoda budžeta za prvih šest mjeseci 2019. godine izvršen sa oko 90%, te da su prihodi dobro planirani jer je ostvarenje punjenja budžeta od stalnih izvora prihoda, kao što su direktni i indirektni porezi te takse, veće od planiranog a da se ukupno umanjenje planiranih prihoda odnosi na grant sredstva ili sufinasiranje projekata većih nivoa vlasti čija realizacija će početi u drugoj polovini godine. Što se tiče rashodovne strane budžeta, načelnik je pojasnio da su svi korisnici budžeta ispoštovani u 100% iznosima počev od korisnika stipendija, boračkih i drugih udruženja, plaća i drugih primanja uposlenika i sl.
Također, usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta općine Sapna za 2019. godinu. Ova odluka proizašla je iz potrebe uvrštavanja u budžet i raspodjele neplaniranih a pristiglih prihoda od direktnih i indirektnih poreza te tekućih transvera i donacija.
Obrazlažući Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta općine Sapna za 2019. godinu, općinski načelnik je kazao da se izmjene odnose na prihodovnu ali i na rashodovnu stranu sufinasiranja brojnih infrastrukturalnih projekata, kao što su nastavak izgradnje centralnog spomen obilježja, utopljavanje i rekonstrukcija zgrade MZ Međeđa, uređenje šetnice i zelenih površina u centralnom dijelu općine Sapna, izgradnja ulične rasvjete u MZ Kovačevići, rekonstrukcija lokalne putne infrastrukture koju u više mjesnih zajednica, posredstvom općinskog budžeta, dijelom sufinansiraju i građani svojim ličnim učešćem.
„Veliki broj projekata čija je realizacija u toku ili će tek početi, ne finasiraju se direktno iz budžeta općine Sapna, tako da se oni i ne pominju u ovoj Odluci. Direkcija regionalnih cesta će direktno iz svog budžeta finansirati rekonstrukciju dijela regionalne ceste Zvornik - Sapna, dionica od Nezučkog puta do sportske dvorane u vrijednosti od preko 900.000,00 KM, kao i izgradnju mosta na regionalnom putu R-456 u Rastošnici, finasiranje uređenja korita rijeke Sapne, čiji su radovi u toku, također ne ide preko općinskog budžeta a nastavak izgradnje ulične rasvjete u Vitinici u cijelosti finansira kantonalno ministarstvo“, pojasnio je Općinski načelnik kao predlagač ove odluke.
Na inicijativu vijećnika Dževada Mujčinovića i Zaima Ibrahimovića, u budžet su uvrštene i nove stavke koje se odnose na sufinansiranje rekonstrukcije lokalnih puteva u MZ Nezuk i MZ Zaseok.
Prema usvojenoj Odluci o izmjenama i dopunama Budžeta općine Sapna za 2019. godinu, ukupan budžet općine Sapna za 2019. godinu iznosi oko 3.910.000,00 i u odnosu na prethodno planirani budžet povećan je za 729.000,00 KM.
Tokom današnjeg zasjedanja, vijećnici su usvojili i Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju regionalne ceste R-456 Priboj - Sapna, odnosno rekonstrukciju saobraćajnice i postojećeg mosta preko rijeke Rastošnica, te Odluku o utvrđivanju javnog interesa za privremeno zauzimanje zemljišta pri sanaciji kosine ispod ceste na dijelu regionalnog puta R-456 dionica od Goduša do Sapne.
Također, usvojeni su izvještaji o radu JKP Sapna, Zajedničkog pravobranilaštva, JZU Dom zdravlja Sapna i Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Sapna za 2018. godinu, te izvještaj Komisije za provođenje ponovljenog postupka javnog nadmetanja - licitacije poslovnih prostora u objektu sportske dvorane u Sapni.
Usvojena je i Informacija o Dokumentu okvirnog Budžeta općine Sapna za period od 2020. do 2022. godine, Informacija o socijalnom statusu korisnika branilačko-invalidske zaštite za 2018. godinu, Informacija o zimskom održavanju puteva na području općine Sapna, Informaciju o gazdovanju šumama, stanju i zaštiti šuma na području općine Sapna te Informaciju o provedenoj akciji na obezbjeđivanju rezervi krvi.
Razmatrajući informaciju o raspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije BiH, koja se odnose na pomoć nižim nivoima vlasti, vijećnici su konstatovali da unazad dvije godine, općina Sapna od tih sredstava nije dobila nikakvu pomoć iako je uredno i na vrijeme podnosila aplikacije za odobravanje tih sredstava. Vlada Federacije BiH je za ove namjene samo u posljednje dvije godine odobrila sredstva u iznosu od oko 32 miliona KM a sredstva su dodjeljivana općinama i gradovima koji su mnogo razvijeniji od općine Sapna. Na prijedlog predsjedavajućeg Općinskog vijeća Sapna Fedahije Ahmetovića, usvojen je Zaključak kojim Općinsko vijeće Sapna izražava svoje nezadovoljstvo ovakvom raspodjelom navedenih sredstava iz budžeta Federacije BiH uz detaljno i argumentovano pojašnjenje, koji će biti proslijeđeni Vladi Federacije BiH.