Main menu

Općinski načelnik Zudin Mahmutović danas je sa saradnicima obišao gradilišta u MZ Zaseok i MZ Nezuk gdje se izvode radovi sanacije putne infrastrukture.
U Zaseoku se izvode radovi na zacjevljivanju kanala na najkritičnijem dijelu lokalnog puta čime se put znatno proširuje i olakšava saobraćaj naročito u zimskom periodu.
U Nezuku se pored zacjevljivanja vrši i sanacija jednog dijela puta koji je pretrpio oštećenja usljed klizišta.
Radove, čija ukupna vrjednost iznosi oko 43.000,00 KM, izvodi građevinsko preduzeće Izgradnja d.o.o. Teočak a sredstva za realizaciju ovih projekata obezbijeđena su iz budžeta Općine Sapna.
Također, općinski načelnik izdao je nalog nadležnoj općinskoj službi za izradu predmjera i predračuna rekonstrukcije i asfaltiranja dijela puta u Zaseoku koji prolazi pored zgrade MZ Zaseok, te dijela lokalnog puta od raskresnice puteva za Zaseok i Nezuk do skretanja za Debeljak u MZ Nezuk. Realizacija ovih projekata trebala bi započeti naredne godine. 
Prilog: VIDEO