Main menu

U Saradnji Delegacije Europske unije u BiH, Vlade Federacije BiH i Općine Sapna a u skladu sa Protokolom koji je Općina Sapna potpisala sa Razvojnim programom UN-a - UNDP, ovih dana na prostoru općine Sapna, okončana je sanacija jedne stambene jedinice koja je bila oštećena usljed elementarnih nepogoda iz maja 2014. godine. 
UNDP koji je i nadležan za provođenje aktivnosti vezanih uz Program za oporavak od poplava - Stambeno zbrinjavanje u FBiH, izvršio je odabir korisnika i izvođača radova dok je Općina Sapna na sebe preuzela administrativne obaveze te posredovanje i primopredaju objekta.
Radi se o sanaciji porodične kuće u Kraljevićima koja je usljed klizišta pretrpjela znatna oštećenja a koja je sada dovedena u stanje koje ispunjava uslove za normalno stanovanje.