Main menu

Proteklih desetak dana izvođeni su pripremni radovi na rekonstrukciji lokalnog puta u MZ Kovačevići a jučer se pristupilo asfaltiranju dionice puta od raskršća Krstac do Kovačevića.
Radove čija ukupna vrjednost iznosi 41.674,35 KM, izvodi građevinsko preduzeće Izgradnja d.o.o. Teočak a realizaciju ovog projekata zajednički finansiraju građani MZ Kovačevići ličnim učešćem sa 11.050,00 KM dok je ostatak sredstava u iznosu od 30.634,35 KM obezbijeđen iz budžeta Općine Sapna.
Do kraja godine očekuje se realizacija još nekoliko manjih projekata sanacije i rekonstrukcije lokalnih i pristupnih puteva na području općine Sapna za koje je su već potpisani ugovori o izvođenju radova.