Main menu

Prostor općine Sapna trenutno je jedno veliko gradilište gdje se izvode radovi na projektima čija ukupna vrijednost iznosi nekoliko miliona konvertibilnih maraka. 
Radovi na rekonstrukciji regionalnog puta R-456 Sapna - Priboj privode se kraju. U toku su radovi na pripremi za asfaltiranje posljednjih stotinjak metara ovog puta, nakon čega slijedi prostiranje završnog asfaltnog sloja.
Na istoj trasi puta u toku su radovi na izgradnji mosta preko rijeke Rastošnica a na dionici od Sapne do Goduša radi se na izgradnji potpornog zida na dionici koja je oštećena usljed klizišta.
Izgradnja i uređenje šetnice i trga te zelenih površina u centralnom dijelu općine Sapna, također ulazi u završnu fazu. Trenutno se izvode radovi na popločavanju pješačkih staza i kompletne šetnice.
U završnoj fazi su i radovi na regulaciji i uređenju korita rijeke Sapne a nedavno je počela i izgradnja stambeno-poslovnog objekta sa 18 stambenih jedinica u svrhu trajnog zbrinjavanja raseljenih i osoba u stanju socijalne potrebe koji nemaju riješeno stambeno pitanje.
Također, u toku su i posljednje pripreme za početak radova na rekonstrukciji dijela regionalnog puta Zvornik - Sapna i izgradnji pješačke staze na dionici od nezučkog puta do sportske dvorane a uskoro se očekuje puštanje u rad dijela novosagrađene ulične rasvjete u Vitinici i početak radova na izgradnji ulične rasvjete u Kovačevićima.
Nedavno su završeni radovi na nekoliko manjih projekata sanacije lokalnih puteva u više mjesnih zajednica a naredne godine predviđena je realizacija još nekoliko projekata kojima bi se lokalna putna mreža na prostoru općine Sapna dovela u mnogo bolje stanje.
   
 
    
 
    
 
  
 
Prilog: VIDEO