Main menu

Nakon provedenog postupka javne nabavke, danas su u kabinetu općinskog načelnika potpisani ugovori o rekonstrukciji putne infrastrukture na području općine Sapna. 
Radi se o rekonstrukciji lokalnih putneva u nekoliko mjesnih zajednica, i to:
- rekonstrukcija i asfaltiranje puta u MZ Goduš,
- rekonstrukcija i asfaltiranje dijela lokalnog puta Sapna - Kraljevići u dužini od 130 metara,
- rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta raskršče Zaseok - škola Nezuk u dužini od 450 metara,
- uređenje kanala u MZ Nezuk i
- rekonstrukcija i asfaltiranje puta raskršće Zaseok - zgrada MZ Zaseok u dužini od 82 metra.
Ukupna vrijednost ugovorenih radova sa PDV-om iznosi 200.201,22 KM a sredstva za realizaciju ovih projekta obezbijeđena su iz budžeta Općine Sapna a za projekte koji se realizuju u Godušu i Kraljevićima i ličnim učešćem građana.
Ugovor je u ime Općine Sapna kao investitora potpisao načelnik općine Sapna Zudin Mahmutović te Ramo Hamidović direktor građevinskog preduzeća Lugovi-kop d.o.o,. Živinice i Hajrudin Imširović direktor građevinskog preduzeća Izgradnja d.o.o. Teočak u ime izvođača radova.
Ugovoreni radovi bi trebali početi za koji dan a ukoliko vremenske prilike dozvole biće okončani do kraja godine.