Main menu

Već četvrtu godinu zaredom općinski načelnik Zudin Mahmutović na isteku kalendarske godine upriliči prijeme za predstavnike lokalnih udruženja i institucija ali i za građane naše općine. 
U ugodnom i opuštenom druženju, u kabinetu općinskog načelnika, jučer su boravili predstavnici boračkih i drugih udruženja, sportskih kolektiva i predstavnici mjesnih zajednica sa prostora općine Sapna.
Tokom druženja razgovaralo se o saradnji tokom 2019. godine i realizaciji planiranih aktivnosti kao i o planovima aktivnosti za iduću godinu.
Prisutni su istakli izuzetno dobru saradnju sa općinskom administracijom ali i probleme sa kojim su se susretali tokom realizacije svojih planskih aktivnosti.
Kao i u prethodnom periodu, općinski načelnik je istakao da će Općina Sapna i u narednoj godini, u skladu sa svojim mogućnostima, podržati sve aktivnosti koje imaju za cilj poboljšanje života građana općine Sapna a koje budu provodile mjesne zajednice ili udruženja građana.