Main menu

U cilju sagledavanja dosadašnje saradnje i postignutih rezultata u godini koja je na izmaku, te razgovora o aktivnostima za narednu godinu, općinski načelnik Zudin Mahmutović jučer je upriličio prijeme za predstavnike Islamske zajednice Zvornik, predstavnike političkih subjekata sa prostora općine Sapna te sapanjskih privrednika. 
Ovakvi, sada već tradicionalni prijemi, koje općinski načelnik organizuje krajem svake kalendarske godine, prilika su da se u opuštenoj atmosferi razgovara o svim pitanjima koji su od interesa za određene kategorije i stanovništvo općine u cjelini, predlože ili najave planovi daljih aktivnosti kako lolalne vlasti tako i drugih interesnih grupa a sve u cilju unapređenja lokalne zajednice i društva u njoj.