Main menu

Svim građanima Bosne i Hercegovine u zemlji i inostranstvu, a posebno građanima općine Sapna želimo sretnu i uspješnu nastupajuću 2020. godinu.

 
Predsjedavajući Općinskog vijeća Fedahija Ahmetović s.r.                                                                                                                                            
Općinski načelnik Zudin Mahmutović s.r.