Main menu

Posljednje dane u 2019. godini, općinski načelnik Zudin Mahmutović rezervisao je za sastanke sa predstavnicima javnih institucija sa prostora općine Sapna i sa građanima općine Sapna koji trenutno žive i rade u inostranstvu. 
U opuštenom i ugodnom ambijentu sa predstavnicima javnih institucija razgovaralo se o aktivnostima provedenim u tekućoj godini i planovima rada za iduću godinu te o još boljem unapređenju saradnje svih institucija lokalnog karaktera.
Sa ciljem bolje komunikacije i saradnje, te jačanje veza sa dijasporom održan je i sastanak sa građanima općine Sapna koji trenutno žive i rade u inostranstvu.
Općinski načelnik prisutne je ukratko informisao o aktivnostima općinske administracije u protekloj godini i planovima za narednu godinu a želio je čuti i primjedbe, sugestije te prijedloge ljudi koji žive u mnogo razvijenijim sredinama Europe i njihova iskustva u pogledu funkcionisanja lokalne zajednice.
Zajednički zaključak prisutnih je da se posljednjih nekoliko godina mnogo uradilo na infrastrukturalnim projektima i unapređenju uslova života na prostorima općine Sapna i da sa ovakvim trendom treba nastaviti i u budućnosti.