Main menu

Na današnjoj 22. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Sapna, raspravljalo se samo o jednoj tački dnevnog reda i to o Prijedlogu Odluke o pokretanju postupka prekategorizacije lokalne ceste Kalesija - Međeđa (Mramorovi) - Sapna u regionalnu cestu a koju su vijećnici jednoglasno usvojili.
Vlada Tuzlanskog kantona nedavno je pokrenula postupak prekategorizacije nekoliko putnih pravaca među kojima je i put Kalesija - Sapna a za okončanje ovog postupka neophodno je da svaka lokalna zajednica preko čijeg teritorija prolaze trase puteva, donese odgovarajuće odluke neophodne za jedinstveno rješenje kategorizacije puteva.
Današnja Odluka Općinskog vijeća Sapna preduslov je za podnošenje zahtjeva prema Vladi Tuzlanskog kantona za prekategorizaciju dionice puta Kalesija - Sapna, koja prelazi preko teritorije općine Sapna, u regionalni put.