Main menu

Općinski načelnik Zudin Mahmutović danas je u skladu sa ukazanom potrebom formirao krizni štab za prevenciju širenja koronavirusa na području općine Sapna sa zadatkom da prati stanje, koordinira sa nadležnim institucijama i pravnim licima, kao i da po ukazanoj potrebi predlaže mjere i aktivnosti i daje preporuke za postupanje, te obavještava nadležne institucije i javnost o stanju na području općine Sapna sa mogućom pojavom koronavirusa.

Prilog: ODLUKA