Main menu

Federalni štab civilne zaštite na današnjoj vanrednoj sjednici donio je odluku o zabrani kretanja svim osobama mlađim od 18 godina i starijim od 65 godina na području Federacije BiH. Za provođenje ove naredbe odgovorni su ministri kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova. Ministri se zadužuju da izvještavaju Federalni štab civilne zaštite o svim poduzetim mjerama.

Prilog: NAREDBA