Main menu

Federalni štab civilne zaštite je večeras, na hitnoj telefonskoj sjednici, donio naredbu o zabrani kretanja građana na području Federacije Bosne i Hercegovine u vremenskom periodu od 18 do 5 sati, koja stupa na snagu u nedjelju 22.3.2020. godine.
Iz ove naredbe se izuzimaju svi zaposleni koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti rješavanja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području Federacije Bosne i Hercegovine, kao i zaposleni kojima se proces rada odvija u smjenama.
Realizacija ove naredbe biti će izvršena sukladno kantonalnim propisima o javnom redu i miru, a za njeno sprovođenje zaduženi su federalni i kantonalni ministri unutrašnjih poslova. 
 
Prilog: NAREDBA