Main menu

Kantonalni štab civilne zaštite Tuzlanskog kantona donio je naredbu kojom se svim pravnim i fizičkim subjektima na području Tuzlanskog kantona naređuje maksimalna dužina radnog vremena do 16:30 sati.

Prilog: ODLUKA