Main menu

OŠCZ Sapna na 3. vanrednoj sjednici Štaba, održanoj 25.03.2020. godine, donio je zaključak da se od 26.03.2020. godine počnu objavljivati podaci o licima za koje se utvrdi da ne postupaju u skladu sa izrečenim mjerama izolacije, kao i naredbu kojom se zadužuje JKP Sapna da u saradnji sa OŠCZ Sapna pripremi prostor u sportskoj dvorani za smještaj lica pozitivnih na koronavirus i lica koja ne poštuju mjere izolacije, te naredbu da se u cilju obezbjeđenja uslova za smještaj lica pozitivnih na koronavirus i lica koja ne poštuju mjere izolacije izvrši mobilizacija kreveta od Lovačkog društva „Mustafa Husić Čektalo“.