Main menu

Danas je završeno asfaltiranje još jedne dionice regionalnog puta R456 Sapna - Priboj. Radi se o dijelu ugovorene dionice puta od Goduša prema Rastošnici na kojoj radove izvodi građevinsko preduzeće Izgradnja d.o.o. Teočak. 
Do potpunog završetka rekonstrukcije ovog putnog pravca preostalo je da se asfaltira još svega stotinjak metara.
U posljednje tri godine na regionalnom putu R456 Sapna - Priboj, izvršena je rekonstrukcija i asfaltiranje puta na dionici od Goduša do Rastošnice u ukupnoj dužini od 5,8 km, te izvršena sanacija nekoliko velikih klizišta.
Rekonstrukciju i sanaciju puta finansira Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona a ukupna vrijednost svih radova urađenih u posljednje tri godine iznosi preko 6 miliona konvertibilnih maraka.