Main menu

Ovih dana počeli su radovi na rekonstrukciji i utopljavanju zgrade MZ Međeđa. Radi se o zamjeni krovne konstrukcije, krovnog pokrivača, ugradnji nove stolarije, ugradnji sistema grijanja te izradi vanjske fasade. Radove čija je vrijednost 62.866,07 KM finansira Općina Sapna a izvodi ih sapanjsko preduzeće d.o.o Adsa. Rok za izvođenje radova je 75 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.
  

Vrijeme u Sapni

Partly Cloudy

18.89°C

Sapna