Main menu

Nakon provedenog postupka javne nabavke, nedavno je u kabinetu općinskog načelnika potpisan ugovor o izgradnji kanalizacionog kolektora sanitarno-fekalnih voda za MZ Kovačevići, te Krstac I, Mahmutovići I i Selimovići u MZ Vitinica. 
Radi se o drugom dijelu projekta izgradnje kanalizacionog kolektora koji obuhvata MZ Kovačevići i drugi dio MZ Vitinica a završetkom ovog projekta na jedinstven i ekološki prihvatljiv način riješiće se odvodnja otpadnih voda iz sekundarnih kanalizacionih mreža navedenih naselja.
Početkom ove godine završena je prva faza radova izgradnje kanalizacionog kolektora kojim je za veći dio MZ Vitinica riješeno pitanje odvodnje otpadnih voda izvan naseljenog mjesta dok će se ovom, drugom fazom u potpunosti riješiti ovaj problem i za ostatak naselja u MZ Vitinica te za MZ Kovačevići.
Ukupna vrijednost ugovorenih radova sa PDV-om iznosi 157.374,74 KM.
Ugovor je u ime Općine Sapna kao investitora potpisao općinski načelnik Zudin Mahmutović te Hajrudin Imširović direktor d.o.o. Izgradnja Teočak u ime izvođača radova.
Rok za završetak radova je 90 dana od dana uvođenja izvođača u posao. 

Vrijeme u Sapni

Mostly Cloudy

8.89°C

Sapna