Main menu

Nakon okončanja postupka javne nabavke, protekle sedmice su u kabinetu načelnika općine Sapna potpisani ugovori za nabavku roba i izvođenje radova na izgradnji uličnih energijski efikasnih i ekoloških javnih rasvjeta u MZ Nezuk i MZ Kobilići.
Ugovore je u ime općine Sapna kao investitora potpisao općinski načelnik Zudin Mahmutović te u ime izvođača radova Emir Zoletić, direktor preduzeća „ERING“ d.o.o. Živinice
Radi se o prvim fazama projekata izgradnje uličnih javnih rasvjeta u ovim mjesnim zajednicama izuzetno kvalitetnom LED tehnologijom odličnih rasvjetnih mogućnosti uz najmanju moguću potrošnju električne energije.
Ukupna vrijednost radova sa PDV-om, za oba projekta iznosi 38.090,87 KM a rok za izvođenje radova je 30 dana od dana potpisivanja ugovora.

Vrijeme u Sapni

Cloudy

6.11°C

Sapna