Main menu

Općinska uprava u Sapni objavila je javni poziv za rekonstrukciju i sanaciju lokalnih puteva na području općine Sapna, odnosno lokalnih puteva u MZ Vitinica i MZ Nezuk.
Radi se o prvoj fazi rekonstrukcije i asfaltiranja dionice lokalnog puta u MZ Vitinica, dionica Džakić - Hanđelići u dužini od 784,5 m, te sanaciji lokalnog puta kroz centralni dio MZ Nezuk, dionica od područne škole do džamije.
Procijenjena vrijednost ovih projekata iznosi oko 280.000,00 KM.
Preduzeća zainteresovana za izvođenje navedenih radova svoje ponude mogu dostaviti do 24. novembra tekuće godine, nakon čega će se pristupiti odabiru najpovoljnijeg ponuđača.
    
 

Vrijeme u Sapni

Mostly Cloudy

16.11°C

Sapna