Main menu

Nakon provedenog postupka javne nabavke, općinski načelnik Zudin Mahmutović i predstavnik firme Izgradnja, potpisali su ugovor o izvođenju radova na sanaciji klizišta Potkućine u MZ Nezuk. Vrijednost potpisanog ugovora iznosi 106.543,17 KM, a krajnji rok za završetak radova je 30 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.
Klizište Potkućine ugrožava porodične stambene objekte koji se nalaze u neposrednoj blizini a njegovom sanacijom doći će do stabilizacije terena i zaštite ugroženih objekata.

 

 

Vrijeme u Sapni

{"error": "Sorry this API is now retired and there is no alternative API that we can support. We greatly appreciated the opportunity to have served you in this space. Thankfully, there are many alternative weather APIs freely available for you to consider. While we cannot formally recommend one over others, we would recommend searching the web for %"free weather APIs%" to see several good options and find the best fit for you. If you have any comments or feedback you’d like to share, please feel free to reach out to us at: weather-ydn-api@verizonmedia.com"}