Main menu

Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona, od ukupno 1 milion KM Općini Sapna je za rekonstrukciju putne infrastrukture na području općine predviđeno 267.857,14 KM.
Navedena sredstva su predviđena u skladu sa Zakonom o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu i Programom o finansiranju projekata nedovoljno razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave u TK-a, u sklopu raspodjele 1 milion KM, koje je Vlada Tuzlanskog kantona planirala budžetom TK za 2021. godinu.