Main menu

Ovih dana privedeni su kraju radovi i na izgradnji javne ulične rasvjete u ulici 6. maja u MZ Sapna u naselju Kruškovac..
Radi se o prvoj fazi projekta izgradnje i rekonstrukcije javne ulične rasvjete u ovoj mjesnoj zajednici ugradnjom izuzetno kvalitetnih i ekonomičnih lampi LED tehnologije odličnih rasvjetnih mogućnosti.
Radove čija je vrijednost iznosila 15.183,09 KM izvodilo je preduzeće KOP i KO d.o.o. za usluge, trgovinu i transport Živinice a finansirala ih je Općina Sapna.