Main menu

Općinski načelnik Zudin Mahmutović u petak je sa direktorom JU Direkcija regionalnih cesta TK-a Zijadom Omerčićem potpisao Sporazum o saradnji u realizaciji Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o odobrenim projektima sanacije (rehabilitacije) lakalnih i nerazvrstanih cesta na području općine Sapna.
Sporazumom se definišu obaveze i uslovi realizacije pet projekata sanacije i rehabilitacije lokalnih cesta na području općine Sapna čija ukupna vrijednost iznosi 301.800,00 KM.
Radi se o projektima sanacije i rehabilkitacije saobraćajnice u naselju Svrake u dužini od 370 m, sanacije i rehabilitacije saobraćajnice u ulici Muje Smajlovica i ulice prema mektebu u MZ Kobilići, dionice 1 i 2, sanacija dijela puta Vitinica – Kovačevići, te sanacija i rehabilitacija saobraćajnice prema naselju Haluge u dužini od 280 m.