Main menu

Nakon što je podnijeta uredna aplikacija na Javni poziv za dodjelu sredstava po Programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za „Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije“, Konačnom rang listom Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Općini Sapna su odobrena sredstva u iznosu od 50.000,00 KM za realizaciju projekta „Utopljavanje javnog objekta Kovačevići“.
Radi se o projektu utopljavanja zgrade mjesne zajednice Kovačevići koja će pored utopljavanja dobiti i mnogo ljepši estetski izgled te postati funkcionalan višenamjenski objekat.
Za planirane građevinsko zanatske radove i instalaciju sistema centralnog grijanja na ovom objektu neophodna su sredstva u iznosu od oko 80.000,00 KM. Pored odobrenih sredstava od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Općina Sapna će iz svog budžeta izdvojiti 30.000,00 KM kako bi ovaj projekat bio u cijelosti završen.