Main menu

Predstavnici općina Sapna, Teočak, Kladanj, Doboj Istok i Čelić jučer su sa premijerom Tuzlanskog kantona potpisali ugovore o dodjeli sredstava za realizaciju projekata nedovoljno razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu.
Radi se o realizaciji projekata koji su na listi projekata iz Programa javnih investicija 2021-2023. godina, a kojima su općine aplicirale na ranije raspisani javni poziv. Ukupna visina do sada odobrenih sredstava za finansiranje ovih projekata iznosi oko 1,4 miliona KM, a preostalih oko 250.000 KM, do 1,65 miliona KM, koliko je Vlada ukupno planirala za ove namjene, rezervirano je za Općinu Čelić za sanaciju šteta od nedavnih poplava koje su zadesile ovu općinu.
Općini Sapna su ovim Ugovorom odobrena sredstva u ukupnom iznosu od 385.514,00 KM za realizaciju projekata rekonstrukcije putne infrastrukture i projekat izgradnje poslovno-proizvodnog objekta.