Main menu

Nakon što je prethodno završeno uređenje i asfaltiranje parkinga, treća faze izgradnje šetnice, te rekonstrukcija javne ulične rasvjete u centralnom dijelu općine Sapna, nedavno su završeni radovi i na projektu nabavke i ugradnje zaštitne ograde uz postojeću regulaciju riječnog korita, čime je centar općine Sapna dobio novi estetski ali i sigurnosni detalj.
Radove čija ukupna vrijednost iznosila 59.638,31 KM, izvodio je SACOM d.o.o. Sarajevo a sredstva za realizaciju ovog projekta obezbjeđena su putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona u iznosu od 40.000,00 KM dok je ostatak od 19.638,31 KM obezbjeđen iz Budžeta Općine Sapna.