Main menu

Općinski načelnik Zudin Mahmutović proteklih je dana potpisao nekoliko ugovora o sanaciji i rekonstrukciji putne infrastrukture na području općine Sapna.
Radi se o rekonstrukciji i asfaltiranju lokalnog puta Vitinica - Džakić - Hanđelići II faza u dužini od oko 1.800 m, dva lokalna puta u MZ Goduš (put prema naselju Mahala i kroz naselje Rujevine) u ukupnoj dužini od oko 1.200 m, kao i putnog pravca Selimovići - Šemari u MZ Vitinica u dužini od oko 500 m, te sanacija lokalnog puta u naselju Čairi MZ Rastošnica i sanacija izvorišta i dijela prilaznog puta izvorištu pitke vode u MZ Baljkovica.
Ugovorene radove izvodiće građevinsko preduzeće „Izgradnja“ d.o.o. Teočak dok će sanaciju lokalnog puta u Čairima izvoditi URR „Atlas“ s.p. Priboj.
Ukupna vrijednost potpisanih ugovora za sve navedene projekte sa obračunatim PDV-om iznosi 776.124,78 KM.