Main menu

U skladu sa planiranim sredstvima u Budžetu Općine Sapna za 2022. godinu a po završetku postupka javne nabavke, Općinski načelnik Zudin Mahmutović nedavno je potpisao ugovore za sanaciju dva šehidska spomen-obilježja na prostorima općine Sapna. 
Radi se o sanaciji šehidskog spomen obilježja u Hanđelicima te o nabavci jarbola i zastava za šehidsko spomen-obilježje u Baljkovici.
Kao najpovoljniji ponuđač za nabavku materijala i izvođenje radova izabrano je preduzeće DOO „ENIKS-NERI“ Sapna a ukupna vrijednost ugovora iznosi 10.991,53 KM.
Plan Općine Sapna je da se i u narednim godinama planiraju odgovarajuća sredstva za sanaciju svih šehidskih spomen-obilježja na prostoru općine Sapna te problem održavanja sistemski riješi.