Main menu

Jučer je Općina Sapna pokrenula još jedan postupak javne nabavke radova za rekonstrukcuiju, sanaciju i asfaltiranje putne infrastrukture na području općine Sapna.
Radi se o pet novih putnih pravaca i to:
LOT 1 – Sanacija lokalnog puta Nezuk (škola) – centar naselja Nezuk,
LOT 2 – Rekonstrukcija i asfaltiranje puta u MZ Kraljevići na lokaciji Ponoglica,
LOT 3 – Sanacija i asfaltiranje priključnog puta u MZ Zaseok, naselje Poljane,
LOT 4 – Sanacija i asfaltiranje nekategorisanog puta u MZ Kobilići, naselje Durakovići,
LOT 5 – Sanacija puta u MZ Donji Zaseok.
Ukupna procjenjena vrijednost svih radova sa PDV-om iznosi oko 477.000,00 KM,
Dio sredstava za realizaciju ovih projekata u iznosu od 150.000,00 KM, obezbjeđen je putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona dok će ostatak sredstava biti obezbjeđen iz Budžeta Općine Sapna te ličnim učešćem građana.