Main menu

Iza nas je 30. godina od formiranja 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. 
U ime općine Sapna i u svoje lično ime, upućujem srdačne čestitke povodom 30. godišnjice formiranja 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine svim porodicama šehida/poginulih boraca, dobitnicima najvećih ratnih priznanja i odlikovanja, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima i svim građanima.
Zajedno sa ostalim borcima, pripadnici 2. korpusa kao jedna od najboljih vojnih formacija u okviru Armije Republike Bosne i Hercegovine borili su se i izborili za državu Bosnu i Hercegovinu. U toj viteškoj borbi veliki broj boraca i starješina dali su svoje živote i dijelove svoga tijela.
Trajna nam je obaveza, da njihovu žrtvu i doprinos odbrani naše domovine ne zaboravimo i da mlađim generacijama prenosimo istinu o toj hrabrosti i njihovoj časnoj borbi.
                                                                                                                                                                                                        Općinski načelnik
                                                                                                                                                                                                        Zudin Mahmutović