Main menu

Izgradnja prve faze proizvodno - poslovnog objekta u poslovnoj zoni kod sapanjske pijace uveliko traje.
U ovoj fazi izgradnje objekta, čija je ukupna površina oko 1.400 metara kvadratnih proizvodno-poslovnog prostora, planirano je da se završe konstruktivni armiračko-betonski radovi i prekrivanje objekta, što je već u završnoj fazi.
Sredstva za realizaciju I - faze ovog projekta čija je ukupna vrijednost sa PDV-om 509.617,29 KM, obezbjeđena su dijelom iz Budžeta Federacije BiH i to u iznosu od 346.000,00 KM dok je ostatak u iznosu od 163.617,29 KM obezbjeđen iz Budžeta Općine Sapna.
Kada bude potpuno završen, objeakat će se koristiti za novi proizvodni pogon potencionalnih investitora te nova zapošljavanja.