Main menu

Danas je u sali za sjednice održana 16. redovna sjednica Općinskog vijeća Sapna. Na dnevnom redu sjednice našlo se 17 tačaka od kojih su najvažnije bile prve dvije, odnosno Razmatranje i usvajanje Nacrta Budžeta općine Sapna za 2023. godinu i Razmatranje i usvajanje Nacrta Odluke o izvršenju Budžeta općine Sapna za 2023. godinu.
Današnji dnevni red i pripremljeni materijal nije izazvao posebne rasprave vijećnika pa je tok sjednice protekao bez uobičajnih diskusija, primjedbi i novih prijedloga, a predložene odluke, izvještaji i informacije su redom usvajane uglavnom apsolutnom vjećničkom većinom.
Nakon usvojenog Nacrta Budžeta, čija projekcija iznosi nešto više od 4,6 miliona KM, te Nacrta Odluke o izvršenju Budžeta općine Sapna za 2023. godinu, usvojen je i zaključak o provođenju Javne rasprave za ova dva dokumenta koja će trajati narednih 10 dana.
Vjećnici su usvojili i Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o izvršenju Budžeta općine Sapna za period 01.01.2022. do 30.09.2022. godine, zatim Prijedlog Odluke o visini naknade za nepriznato uzurpirano zemljište, Prijedlog Odluke o davanju autentičnog tumačenja člana 9. stav 1. tačka 1. Odluke o administrativnim taksama općine Sapna, te Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o administrativnim taksama i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Zajedničkog pravobranilaštva.
U izvještajnom dijelu sjednice usvojen je Izvještaj o radu Zajedničkog pravobranilaštva za 2021. godinu, te Izvještaj o radu i poslovanju JKP „Sapna“ d.o.o. Sapna za 2021. godinu.
Vjećnici su usvojili i Informaciju o stanju nezaposlenosti i zapošljavanju sa posebnim osvrtom na pitanje socijalne i zdravstvene zaštite nezaposlenih, Informaciju o broju i socijalnom statusu penzionera, Informaciju o stanju povratnika, izbjeglih i raseljenih lica, Informaciju o stanju u oblasti urbanizma i stambene izgradnje, Informaciju o planu jesenje sjetve, te Informaciju o gazdovanju šumama, stanju i zaštiti šuma i Informaciju o stanju zaštite od požara. Sve informacije odnosile su se na prethodnu godinu a teritorijalno su vezane za područje općine Sapna.