Main menu

Općinu Sapna u petak su posjetili federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić i ministar za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona Mirsad Muhamedbegović.
Tema razgovora i sastanka sa predstavnicima Općine Sapne bila je izgradnja multifunkcionalnog Doma kulture.
Općina Sapna je osigurala neophodnu parcelu i upotrebne dozvole sa priključcima na komunalnu i elektro mrežu te će obezbijediti 300.000,00 KM iz sredstava Evropske unije u okviru inicijative "Jačanje povjerenja i kohezije u zajednicama u Bosni i Hercegovini", sa kojom će Općina potpisati poseban sporazum dok je danas potpisan sporazum o udruživanju sredstava između Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK i Općine Sapna, koji su se obavezali obezbjediti ostatak potrebneh sredstava za realizaciju ovog projekta.
Ukupna vrijednost projekta je oko 700.000,00 KM.