Main menu

Danas je u općinskoj sali za sjednice održana 18. redovna sjednica Općinskog vijeća Sapna a na dnevnom redu sjednice našlo se 19 tačaka.
Vijećnici su u 1. tački dnevnog reda jednoglasno usvojili Odluku o dodjeli finansijskih sredstava u iznosu od 10.000,00 KM za pomoć Republici Turskoj u saniranju šteta nastalih usljed razornog zemljotresa koji je pogodio tu zemlju.
Najviše polemike izazvala je 2. tačka dnevnog reda odnosno, Prijedlog Odluke o uslovima i načinu raspolaganja neizgrađenim građevinskim zemljištem zvanim „Krhatovica“ u vlasništvu Općine Sapna. Radi se o dvije parcele zemljišta na lokalitetu tzv. „Stare pijace“ u ukupnoj površini od 4.160 metara kvadratnih koje će prema navedenoj Odluci, kao jedna cjelina biti predmet prodaje putem javnog nadmetanja a u svrhu izgradnje proizvodnog, trgovinskog ili poslovnog objekta. U obrazloženju za razloge donošenja ove Odluke, navedeno je da je više investitora zainteresovano za kupovinu nevedenih nepokretnosti s ciljem izgradnje proizvodno-poslovnih, trgovinskih i drugih objekata, otvaranje novih radnih mjesta i postizanje veće trajne koristi za općinu Sapna. Procjenjena tržišna vrijednost predmetnog zemljišta je 110,00 KM po metru kvadratnom, te ukupno iznosi 457.600,00 KM. Nadležna opinska služba načelno će izdati urbanističku saglasnost za gradnju proizvodno-poslovnog objekta minimalnih dimenzija 60x15 metara i minimalne spratnosti P+0 (prizemni objekat) odnosno, maksimalnih dimenzija 80x20 metara, maksimalne spratnosti P+1 (prizemlje i sprat).
Općinski načelnik Zudin Mahmutović je istakao da su vjećnici usvajanjem Budžeta za 2023. godinu u prihodovnoj strani već planirali sredstva u procjenjenom iznosu vrijednosti ovog zemljišta, da prodaja ovog zemljišta ima višestruki značaj, kako za ovogodišnje i dugoročno punjenje Budžeta jer se porez na prihod od dobiti slijeva u općinski Budžet, zatim osiguravanje novih 30 do 50 radnih mjesta što je glavni interes Općine Sapna.
Prodaja zemljišta će se obaviti javnim nadmetanjem tako da sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu učestovati u nadmetanju ukoliko imaju namjeru izgradnje i otvaranja novog proizvodno-poslovnog objekta. Po ovoj tački dnevnog reda diskutovalo je još nekoliko vijećnika a ponuđeni Prijedlog Odluke je većinom glasova usvojen.
Treća tačka dnevnog reda također se odnosila na općinsko zemljište a vijećnici su trebali raspravljati o Prijedlogu Odluke o uslovima i načinu raspolaganja neizgrađenim građevinskim zemljištem zvanim „Ekonomsko dvorište“ u vlasništvu Općine Sapna. Radi se o dvije parcele zemljišta na lokalitetu kod zgrade JZU Dom zdravlja Sapna u ukupnoj površini od 246 metara kvadratnih koje će prema navedenoj Odluci, također biti predmet prodaje putem javnog nadmetanja a procjenjena tržišna vrijednost ovog predmetnog zemljišta je 80,00 KM po metru kvadratnom, te ukupno iznosi 19.680,00 KM. I ovaj Prijedlog Odluke usvojen je većinom glasova vijećnika.
U nastavku sjednice vjećnici su bili mnogo ekspeditivniji pa su bez rasprave i jednoglasno usvojili Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rekonstrukcije i sanacije lokalnih puteva na području općine Sapna za 2023. godinu, Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Sapna za 2023. godinu, Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 metra kvadratnog korisne stambene površine, te Odluku o priključenju poslovno-proizvodnog objekta u Sapni na općinski sistem vodosnabdjevanja i Prijdlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje sporazuma sa UNDP-om o sufinansiranju izgradnje Doma kulture u Sapni a uz male korekcije usvojen je i Prijedlog Odluke o subvencioniranju prijevoza učenika JU MSŠ Sapna za II polugodište školske 2022/2023 i I polugodište školske 2023/2024. godinu.
Vijećnici su većinom glasova usvojili i Prijedlog Odluke o općinskim administrativnim taksama i imenovali Komisiju za provođenje postupka prodaje zemljišta putem javnog nadmetanja a jednoglasno je usvojen Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku za odobravanje jednokratne novčane pomoći licima u teškoj materijalnoj i finansijskoj situaciji na području općine Sapna.
Vijećnici su usvojili i Izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2022. Godinu kao i Izvještaj o radu Općinskog načelnika i općinskih službi za 2022. godinu, Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postuku za 2022. godinu te Izvještaj o radu Općinske izborne komisije Sapna za 2022. godinu.
Pri samom kraju sjednice vjećnici jednoglasno podržali Informaciju o podsticajima u poljoprivredi sa viših nivoa vlasti za 2022. godinu i Informaciju o planu proljetne sjetve.
Na kraju, vijećnici su na inicijativu jednog preduzeća iz SAD-a, koja se odnosi na pomoć u obezbjeđivanju uslova investitorima za izgradnju objekata i otvaranje proizvodnih pogona, donijeli određeni Zaključak o dobrodošlici svim potencionalnim investitorima na prostor općine Sapna.
Također, pokrenuta je i inicijativa za ispitivanje mogućnosti i nabavku reklamnih led panoa na prostoru općine Sapna, te Inicijativa za ličnu pomoć vijećnika Općinskog vijeća Sapna za stradalo stanovništvo od posljedica razornog zemljotresa u Republici Turskoj.