Main menu

U cilju obezbjeđivanja dodatnih količina pitke vode za građane općina Sapna a nakon provedenog postupka javne nabavke, jučer je u kabinetu općinskog načelnika potpisan ugovor o izgradnji i opremanju pumpne stanice „Skenderuša“.
Ugovor je u ime Općine Sapna kao investitora potpisao općinski načelnik Zudin Mahmutović te Džemo Mustafić direktor D.O.O. „ELCOM“ Tuzla u ime izvođača radova.
Ukupna vrijednost ugovorenih radova sa PDV-om iznosi 379.192,32 KM a rok za završetak radova je 90 dana od dana uvođenja izvođača u posao.
Radi se o nastavku projekta obezbjeđivanja dodatnih količina pitke vode za građane općine Sapna a nakon izgradnje i opremanja pumpne stanice predstoji još samo uvođenje vode u postojeći sistem vodosnabdjevanja čime će ovaj projekat biti u potpunosti završen i problem vodosnabdjevanja građana općine Sapna konačno riješen.
Sredstva za realizaciju ovog projekta biće obezbjeđena posredstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona iz Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblasti vodoprivrede.