Main menu

Ovih dana počeli su radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju lokalnog puta u MZ Vitinica dionica Vitinica - Džakić - Hanđelići - II faza u dužini od oko 1.800 m.
Radove čija ukupna vrijednost iznosi 456.651,12 KM, izvodi građevinsko preduzeće d.o.o. „Izgradnja“ Teočak a sredstva za realizaciju ovog projekta obezbjeđena su zajedničkim ulaganjem Vlade Tuzlanskog kantona i Općine Sapna.