Main menu

Tokom sedmice počeli su radovi na sanaciji i asfaltiranju lokalnog puta za Kovačeviće u dužini od oko 1.300 metara.
Radove čija vrijednost izniosi 367.297,87 KM izvodi građevinsko preduzeće „Izgradnja“ d.o.o. Teočak a sredstva za realizaciju ovog projekta obezbjeđena su zajedničkim ulaganjem Ureda za koordinaciju projekata pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i to u iznosu od 160.000,00 KM te Općine Sapna sa svojim ličnim sredstvima u iznosu od 132.297,87 KM te dodatnih 75.000,00 KM koja su ranije doznačena u Budžet općine Sapna za pomoć u realizaciji ovog projekta od strane Federalnog ministarstva raseljenih lica i izbjeglica.