Main menu

U toku su završni radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju puta u MZ Kraljevići na lokaciji „Ponoglica“ u dužini od oko 800 metara.
Radove čija vrijednost izniosi 138.374,03 KM izvodi građevinsko preduzeće „Izgradnja“ d.o.o. Teočak i trebali bi biti završeni do kraja ove sedmice.
Sredstva za realizaciju ovog projekta u dijelu od 43.683,20 KM obezbjeđena su ličnim učešćem građana i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona koje ovaj projekat finansira sa 45.000,00 KM, dok je ostatak u iznosu od 49.690,83 KM obezbjeđen iz budžeta Općine Sapna.
Istovremeno izvode se i radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju dijela putne komunikacije u MZ Donji Zaseok koji će također biti okončani do kraja ove sedmice. Radi se o rekonstrukciji puta u dužini od 175 m čija vrijednost sa PDV-om iznosi 34.524,64 KM a koji se u cijelosti finansira iz budžeta Općine Sapna.