Main menu

Jučer je u općinskoj sali za sjednice održana 22. redovna sjednica Općinskog vijeća Sapna a na dnevnom redu sjednice našlo se čak 29 tačaka.
Na samom početku sjednice svečanu izjavu dao je novi vijećnik Zajim Ibrahimović koji je kao slijedeći kvalificirani kandidat, zamjenio dosadašnjeg vjećnika Emira Junuzovića koji se zbog privatnih obaveza odrekao mandata.
U nastavku sjednice vijećnici su usvojili Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Sapna za period od 01.01. do 30.09.2023. godine a zatim usvojili Nacrt Budžeta Općine Sapna za 2024. godinu koji prema usvojenoj projekciji iznosi 5.739.439,79 KM i za nešto više od 3 miliona KM je manji u odnosu na Budžet za 2023. godinu. Prema riječima predlagača nacrt Budžeta za 2024. godinu planiran je na osnovu pokazatelja realnih prihoda a značajno umanjenje u odnosu na Budžet tekuće godine je najviše iz razloga što su značajna neutrošena sredstva za realizaciju kapitalnih projekata prenesena iz 2022. godine u 2023. godinu. Također vijećnici su usvojili i Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta Općine Sapna za 2024. godinu te su doneseni zaključci da se Javna rasprava po pitanju Budžeta i Odluke o izvršenju Budžeta Općine Sapna za 2024. godinu održi u narednih 15 dana do kada će sva zainteresovana pravna i fizička lica moći pismenim putem dostaviti svoje prijedloge a glavna Javna rasprava po ovim pitanjima je zakazana za 01.12.2023. godine sa početkom  u 10,00 sati u sali za sjednice Općinskog vijeća Sapna. 
Do kraja sjednice vijećnici su usvojili još nekoliko prijedloga odluka, izvještaja i informacija a najviše pažnje posvećeno je Izvještaju o radu JKP Sapna, Nadzornog odbora i Skupštine JKP Sapna za 2022. godinu koji su uz određene sugestije i primjedbe većinom glasova usvojeni.