Main menu

Općinski načelnik Zudin Mahmutović danas je u svom kabinetu održao sastanak sa Enesom Avdičevićem, koordinatorom koalicije za borbu protiv mržnje „Društvo bez predrasuda“ i saradnicom koalicije za prostor općine Sapna Vildanom Gušić, na kojem se razgovaralo dosadašnjim aktivnostima ove koalicije. Općinskom načelniku prezentirani su i detalji o osnivanju Fonda za socijalnu koheziju i modeli saradnje za jačanje kohezije na prostorima Majevice a govorilo se i o organizovanju završne konferencije u okviru projekta „Jačanje društvene kohezije u zajednicama BiH“.
Općinski načelnik izrazio je zadovoljstvo dosadašnjim aktivnostima ove koalicije te dao punu podršku Općine Sapna u budućem radu i aktivnostima.
Aktivnosti koalicije „Društvo bez predrasuda“ podržane su kroz projekat „Jačanje povjerenja i kohezije u zajednicama u Bosni i Hercegovini“ koji finansira Služba za instrumente vanjske politike (#FPI) Evropske unije u okviru Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu saradnju (#NDICI), a zajedno provode Evropska unija u Bosni i Hercegovini, United Nations in BiH, OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina i Vijeće Evrope - Ured u Sarajevu.